Dagbesteding

Op maat

Lees meer

Coachen

met paarden

Lees meer

Shantala

massage

Lees meer

Welkom bij Lindehoeve

Lindehoeve zorgeloze dagbesteding biedt kleinschalige dagbesteding aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsachterstand gecombineerd met probleemgedrag. Dit doen wij op drie verschillende locaties. Twee daarvan zijn te vinden in Deurne en de derde locatie is in Ospeldijk.

Wij bieden passende begeleiding en bejegening door deelnemers in hun kracht te zetten en hen gepaste verantwoordelijkheid te geven. Door dit te doen, in combinatie met veel nabijheid, kan het zelfvertrouwen van de deelnemer groeien. De flexibiliteit van de begeleiding en de kleinschaligheid maakt dat er zeer specifiek maatwerk geleverd kan worden gedurende de dag. Op deze manier zijn wij in staat om beter aan te sluiten bij de hulpvraag van de deelnemer en zijn of haar behoeften.

Lees hier meer over Lindehoeve

Lindehoeve in de praktijk

Wij kijken samen met de deelnemer naar de eigen kwaliteiten en interesses. Vervolgens gaan we samen op zoek naar manieren om deze verder te ontwikkelen. 

Lees hier meer over Lindehoeve in de praktijk

Doelgroep

Mensen, van alle leeftijden, met een licht verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsachterstand in combinatie met gedragsproblematiek. Op de verschillende locaties werken we met een groepsgrootte van maximaal 4 deelnemers waarbij er zorgvuldig gekeken wordt naar de ‘matching’ binnen de groep. De groepsgrootte wordt niet alleen bepaald door de zorgzwaarte van de deelnemer maar hangt ook samen met de aard van de aangeboden dagbestedingsactiviteiten.