Nieuws       Vacatures

Over Lindehoeve

Over Lindehoeve

Bij Lindehoeve Zorgeloze Dagbesteding hebben we deelnemers die juist in de reguliere dagbesteding niet terecht kunnen omdat zij om specifiek maatwerk vragen vanwege hun gedrag. Samen kijken we in brede zin naar de behoeften en interesses van de deelnemer en passen de begeleiding hierop aan. Dit betekent dat we ons hierbij dus niet slechts richten op de dagbesteding maar ook oog hebben voor de volledige context van de deelnemer. Iedere deelnemer heeft een ‘maatje’. Deze begeleider is het aanspreekpunt en is op de hoogte van wat er speelt in het leven van de deelnemer. Wij vinden het belangrijk dat de deelnemer zich niet hoeft aan te passen als hij of zij een moeilijke dag heeft, maar dat dit de rol is van de begeleider die naast de deelnemer staat. Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat gedrag altijd een gevolg is van een onderliggend probleem. Wij bieden dan ook activiteiten aan die (continue) worden aangepast op de draagkracht van de deelnemer en werken op deze manier aan de met de deelnemer samen opgestelde doelen. Ons uitgangspunt is dat deelnemers een voor hen zinvolle dagbesteding hebben die hen voldoening brengt. Wat wij verder belangrijk vinden is dat deelnemers de mogelijkheid hebben om door te kunnen groeien. De diverse locaties kenmerken zich door een bepaalde ondersteuningsbehoefte. Vanwege het maatwerk wat wij leveren is het voor deelnemers dan ook mogelijk om een, zoals wij dat noemen, ‘combi-baan’ te hebben. Dit houdt in dat het bijvoorbeeld mogelijk is voor een deelnemer om een aantal dagen per week zich te richten op belevingsgerichte activiteiten op de ene locatie en overige dagen bezig te zijn met arbeidsmatige activiteiten op de andere locatie. Dit biedt mogelijkheden voor het uitbreiden van de draagkracht en het verder ontwikkelen in passende stappen van bepaalde vaardigheden. Ons rapportagesysteem Mextra ondersteunt een transparant proces aangezien iedere deelnemer zijn of haar eigen rapportage in kan zien en ook zelf een rapportage kan en mag schrijven. 

Missie

Lindehoeve gaat uit van de eigen kracht van de deelnemers. Wij zoeken naar een manier waarop Lindehoeve kan bijdragen aan een leven waarin de deelnemers eigen keuzes kunnen gaan maken en zelf invulling kunnen gaan geven aan zelfontplooiing. We creëren een oefensituatie waarbij we een zo “normaal” mogelijke arbeidssituatie of voorbereiding hierop, nabootsen. Zo werken we aan het ritme van de dag, het ontwikkelen van vaardigheden en het nemen van gepaste verantwoordelijkheden. Activiteiten worden hierbij aangepast op het ontwikkelingsniveau en de vaardigheden van de deelnemer.

Visie

Lindehoeve biedt een veilige, kleinschalige leeromgeving waarbij we het belangrijk vinden dat deelnemers zichzelf kunnen zijn, dat zij zich nuttig voelen en een bijdrage leveren aan de maatschappij op wat voor manier dan ook en er gewerkt wordt vanuit gelijkwaardigheid. Wij geloven dat deelnemers vanuit deze uitgangspunten (talenten, eigen kracht, interesses van de deelnemer) en onder deze omstandigheden zichzelf het best kunnen ontwikkelen. Bij Lindehoeve kijken we niet naar het probleem(gedrag) of de beperking, maar naar de mogelijkheden. Door het geven van vertrouwen is groei mogelijk en is hij of zij in staat zich verder te ontwikkelen.

Strategie

Zinvolle dagbesteding

Dagbesteding is voor ons meer dan slechts ‘bezig zijn’! Dat wat we met de deelnemers doen dient een doel en heeft nut. Dit varieert van het voeren en verzorgen van de dieren tot een specifieke bestelling, zoals bijvoorbeeld een kast van hout, voor een klant. In ieder aspect van de dagbesteding zitten leerpunten verborgen voor elke afzonderlijke deelnemer zowel op het gebied van vaardigheden als ontwikkeling.

Gelijkwaardige ondersteuningsrelatie

Ieder mens is verschillend en heeft zijn of haar eigen talenten en krachten. Bij de Lindehoeve werken we dan ook daadwerkelijk samen. We leren van elkaar en helpen elkaar bij de activiteiten waarbij er in principe geen onderscheid gemaakt wordt tussen deelnemer en begeleider. De begeleider zorgt ervoor dat de randvoorwaarden in orde zijn waardoor het voor de deelnemer mogelijk is om te functioneren en ontwikkelen in zijn of haar eigen tempo.

Dagbesteding op maat

Er wordt voor iedere deelnemer gekeken welke bejegening, randvoorwaarden en activiteiten passend zijn. Gedurende de dag wordt er continu gekeken naar de gemoedstoestand van de deelnemer en worden de bejegening of activiteiten daar waar nodig aangepast. Wij vinden het belangrijk dat de deelnemer zich niet hoeft aan te passen als hij of zij een moeilijke dag heeft, maar dat dit de rol is van de begeleider die naast hem of haar staat.

Kleinschaligheid

Bij de Lindehoeve hanteren we kleine groepen, zodat er voldoende aandacht is voor de zorgvraag van de deelnemer. Ook individuele begeleiding is mogelijk, zowel op de locaties als elders.

Succeservaringen

Door succeservaringen op te doen krijgt men meer zelfvertrouwen en kan men openstaan voor ontwikkeling. Bij de Lindehoeve stemmen we de activiteiten dan ook af op de vaardigheden en actuele gemoedstoestand van de deelnemers.

Uitgaan van talenten

Iedereen heeft talent! De een weet soms al wat beter welk talent dit is dan de ander maar samen gaan we hiernaar op zoek. Dit is het uitgangspunt en van daaruit werken we verder aan zelfvertrouwen, vaardigheden en ontwikkeling.

Onze locaties

Locatie Deurne
Veendijk 17 Z, Deurne

Locatie Liessel
Leenselweg 3a, Liessel

Locatie Mariapeel
Koolweg 36a, Helenaveen

Locatie Green Valley Estate
Bruggenseweg 11a, Deurne

Lindesjop
Martinetplein 4, Deurne

Meer informatie?

Wilt u graag meer weten, heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in ons aanbod?

U kunt ons bellen op 06-51689636 (Merijn) of 06-13246045 (Jolin) of een e-mail sturen naar info@lindehoevedagbesteding.nl

Voor administratieve vragen kunt u ons bellen op 06-13466913 of een e-mail sturen naar administratie@lindehoevedagbesteding.nl

In- en exclusiecriteria
Lees hier onze in- en exclusiecriteria

Heeft u een klacht?
Klik hier voor onze klachtenprocedure

Privacyverklaring
Cookieverklaring

Icon Nijssen Media