Nieuws       Vacatures

Shantala massage

Shantala massage

“Aanraken, een eerste levensbehoefte”

Shantala is contact maken! Het vindt zijn oorsprong in India, waar het als babymassage tijdens de dagelijkse verzorging gebruikt wordt. In Nederland is Shantala toepasbaar gemaakt voor mensen met een zorgvraag of beperking. Het is een methode waarbij we invloed uitoefenen op het tastzintuig, een gestructureerde aanrakings-methode die zich onderscheidt door een respectvolle benaderingswijze en bejegening. Als gestructureerde aanrakingsmethode kan Shantala zowel over de kleding als op de blote huid gegeven worden. Hierdoor is het gemakkelijk toepasbaar voor alle leeftijden, alle zorgvragen/ beperkingen en in allerlei situaties. Het kan worden ingezet als gehele lichaamsbehandeling of een deelbehandeling (hoofd, handen, voeten, buik). Shantala kan algemeen ingezet worden voor ontspanning maar zeer zeker ook een meerwaarde bieden voor de volgende doelgroepen; verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, autisme (ASS), ADHD, Meervoudig complex gehandicapten(MCG), ontwikkelingsachterstand, hechtingsstoornissen, spierspanningstoornissen, psychosociale stoornissen, chronische zieken, palliatieve zorg, dementie en psychogeriatrie (PG) en NAH (niet aangeboren hersenletsel).

Shantala Massage

De huid is ons grootste zintuig, het omhult ons lichaam en vormt de grens tussen de buitenwereld en binnenwereld. Het stimuleren van de huid door middel van aanrakingen is belangrijk voor de juiste organische, neurologische en psychologische ontwikkeling. Emoties kunnen op een dieper niveau doorvoeld worden, zonder te hoeven praten vanuit een ontspannen sfeer. Aangename aanrakingen en warmte activeren het systeem van rust en verbondenheid en geven een gevoel van welbevinden.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat door stimulering van de tastzintuigen in het neurologische systeem de hormonen oxytocine en serotonine aangemaakt worden. Deze hebben een regulerende werking op de stresshormonen adrenaline en cortisol.

Uitgangspunten

Belangrijk bij Shantala zijn de benaderingswijze en aanrakingsmethode:

  • In volle aandacht en het contact blijven houden.
  • Het op- en afbouwen van contact.
  • De kwaliteit van het contact en aanraking.
  • Vertragen van je tempo en handelen.
  • Veiligheid en geborgenheid door ritme en herhaling.

“Aanraken kan ervoor zorgen dat je leert hoe je je huis bewoont. Door lichamelijke aanrakingen ontdekt een mens dat hij bestaat, hij leert zichzelf voelen. Door het lichamelijk contact ervaart een mens dat hij er mag zijn, dat hij bestaansrecht heeft en het waard is om lief te hebben. Dit geeft een basisgevoel van veiligheid in het leven.....”

Onze locaties

Locatie Deurne
Halvemaanweg 15, Deurne

Locatie Mariapeel
Koolweg 36a, Helenaveen

Locatie Green Valley Estate
Bruggenseweg 11a, Deurne

Lindesjop
Martinetplein 4, Deurne

Meer informatie?

Wilt u graag meer weten, heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in ons aanbod?

U kunt ons bellen op 06-51689636 of een e-mail sturen naar info@lindehoevedagbesteding.nl

Voor administratieve vragen kunt u ons bellen op 06-13466913 of een e-mail sturen naar administratie@lindehoevedagbesteding.nl

Heeft u een klacht?
Wij zijn aangesloten bij:
logo klachtenportaal zorg

Privacyverklaring
Cookieverklaring

Icon Nijssen Media